Các số điện thoại khẩm cấp khi sống ở Mỹ bạn cần biết

Khi sống ở Mỹ, có một số số điện thoại khẩn cấp mà bạn nên biết để có thể yêu cầu sự giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp. Dưới đây là một danh sách các số điện thoại quan trọng:
911: Đây là số điện thoại khẩn cấp được sử dụng ở Mỹ để yêu cầu cứu giúp từ cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa và dịch vụ cấp cứu y tế trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả tình huống bạo lực gia đình.

1-800-799-SAFE (7233): Số điện thoại của Quỹ Quốc gia về Bạo lực Gia đình (National Domestic Violence Hotline). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho nạn nhân bạo lực gia đình. Dịch vụ này hoạt động 24/7 và có thể trò chuyện trực tuyến qua trang web của họ.

1-800-656-HOPE (4673): Số điện thoại của Quỹ Quốc gia về Nội dung và Lạm dụng Tình dục (National Sexual Assault Hotline). Tổ chức này cung cấp hỗ trợ, tư vấn và thông tin cho nạn nhân của tình dục và lạm dụng tình dục.

Số điện thoại cấp cứu địa phương: Ngoài ra, mỗi khu vực địa phương ở Mỹ cũng có các số điện thoại cấp cứu địa phương mà người dân có thể gọi khi cần sự giúp đỡ trong tình huống bạo lực gia đình.

ALPHA EDUCATION:


This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác