Tôi cần có bảo hiểm y tế khi đi thực tập sinh ở Mỹ không? khi ốm tôi nên làm thế nào ?

việc có bảo hiểm y tế khi đi thực tập sinh ở Mỹ là rất quan trọng để đảm bảo bạn có thể nhận được sự chăm sóc y tế một cách dễ dàng và không gặp phải tình trạng tài chính bất ngờ khi cần điều trị. Dưới đây là một số điều bạn cần biết về bảo hiểm y tế khi đi thực tập sinh ở Mỹ và khi bạn ốm:

Có bảo hiểm y tế là bắt buộc: Trong nhiều trường hợp, các chương trình thực tập sinh J1 đều yêu cầu bạn có bảo hiểm y tế. Bạn nên kiểm tra với tổ chức hoặc trường học của mình để biết chi tiết về yêu cầu bảo hiểm.

Chọn bảo hiểm y tế phù hợp: Chọn một gói bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu của bạn, bao gồm cả phạm vi bảo hiểm, mức giảm trừ và chi phí. Hãy chắc chắn rằng bảo hiểm của bạn bao gồm cả viện phí, khám và điều trị y tế cũng như sự cố khẩn cấp.

Liên hệ với công ty bảo hiểm: Nếu bạn cảm thấy ốm, hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của mình để biết cách sử dụng bảo hiểm và hướng dẫn về cách đi khám bác sĩ hoặc nhận chăm sóc y tế.

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế: Tìm kiếm các cơ sở y tế gần bạn để đến khám và điều trị. Bạn có thể sử dụng dịch vụ khám bác sĩ, nhà thuốc hoặc các cơ sở y tế cộng đồng trong khu vực của mình.

Giữ lại hóa đơn và ghi chú: Giữ lại tất cả các hóa đơn và ghi chú liên quan đến điều trị y tế của bạn để bạn có thể gửi cho công ty bảo hiểm để đòi lại chi phí.

Báo cáo cho tổ chức hoặc trường học: Nếu bạn phải vắng mặt hoặc cần nghỉ việc vì lý do y tế, hãy báo cáo cho tổ chức hoặc trường học của bạn và tuân thủ các quy định và quy trình của họ.

Nhớ rằng việc có bảo hiểm y tế là một phần quan trọng của kế hoạch du lịch của bạn và có thể giúp giảm bớt rủi ro tài chính trong trường hợp bạn gặp phải tình huống khẩn cấp y tế.

ALPHA EDUCATION:


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác