Hội thảo thực trạng lao động Việt Nam làm việc tại công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đang là vấn đề quan tâm của cộng đồng. Làm sao để người Việt Nam hiểu tâm lý, kỹ năng sống và những quy định ngầm trong giao tiếp của 2 quốc gia này để giúp hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.

Chương trình có nhiều tham luận của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các bạn Việt Nam đã sống tại nước ngoài. Qua đây ban tổ chức cũng tổng hợp lại để xuất bản dăng lên báo hoặc sách.

    Tư vấn miến phí
    Đăng ký làm đối tác