Sự kiện


Duhocalpha Công Bố Hợp Tác Chiến Lược Đầu Tiên Với Học Viện Hạnh Phúc VIệt Nam  (HVHPVN)

Duhocalpha Công Bố Hợp Tác Chiến Lược Đầu Tiên Với Học Viện Hạnh Phúc Việt Nam (HVHPVN) Chúng tôi, Duhocalpha, tự hào công bố bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của mình [...]

Qùa tặng

Tham Gia Chương Trình Xuất Khẩu Lao Động Của DuHocAlpha.com – Cơ Hội Nhận Quà Tặng Hấp Dẫn Trị Giá 3.000.000 ₫! Bạn đang tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống với mức thu [...]

Tổng kết dự án nâng cao năng lực văn hóa doanh nghiệp cho người Việt Nam sống tại Hàn Quốc, Nhật Bản

Cô Nguyễn Lan HVHPVN tham tham dự tổng kết dự án nâng cao năng lực văn hóa doanh nghiệp cho người Việt Nam sống tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là chương trình được tài [...]

Hội thảo thực trạng lao động Việt Nam làm việc tại công ty Nhật Bản, Hàn Quốc

Hội thảo thực trạng lao động Việt Nam làm việc tại công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đang là vấn đề quan tâm của cộng đồng. Làm sao để người Việt Nam hiểu tâm lý, [...]

Ngày hội việc làm cho sinh viên cao đăng nghề Công nghiệp Hà Nội

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác tạo việc làm cho sinh viên ra trường đã được Trường CĐ nghề công nghiệp Hà Nội và Học viện Hạnh phúc Việt Nam ký kết thành [...]

Diễn đàn Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, hướng tới kỷ niệm [...]

Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác