Đi Mỹ


Thực tập sinh Mỹ visa J1 lương 56 – 105 triệu / tháng

Giới thiệu khóa học Mỹ – Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Mỹ cũng có 14 lãnh [...]

Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác