Đối tác chiến lược


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

📣 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ       Vị trí: 👉 5 Trưởng Phòng tuyển dụng. 👉 50 Cán bộ tuyển dụng. 👉 250 Cộng tác viên địa phương. 𝟏. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG [...]

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN ĐỊA PHƯƠNG

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN ĐỊA PHƯƠNG 𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞, 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞 💰 YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: ✅ N.am/N.ữ: T.uổi 18->65 ✅ Kinh nghiệm: Am hiểu về lĩnh vực Kinh doanh/Marketing, ưu tiên du học [...]

Duhocalpha Công Bố Hợp Tác Chiến Lược Đầu Tiên Với Học Viện Hạnh Phúc VIệt Nam  (HVHPVN)

Duhocalpha Công Bố Hợp Tác Chiến Lược Đầu Tiên Với Học Viện Hạnh Phúc Việt Nam (HVHPVN) Chúng tôi, Duhocalpha, tự hào công bố bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của mình [...]

Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác