1. Tầm nhìn hướng ra thế giới, trái tim hướng về tổ quốc

2. Sứ mệnh: Ước mơ khát khao cháy bỏng cuộc đời tôi là giúp cho những người mẹ Việt Nam tự hào về con của họ. Giúp cho người trẻ Việt Nam thành công trên thế giới trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và của dân tộc. Tôi mong mỗi bước chân người Việt Nam đi tới đâu là có lá cờ Việt Nam được treo ở đó – Nguyễn Thị Hương Lan

3. Giá trị cốt lõi: Trí tuệ – Chính trực – Yêu thương