các lĩnh vực ở mỹ đang thiếu lao động năm 2023 và 2024

Trong năm 2023 và 2024, Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong một số lĩnh vực chính. Dưới đây là một số lĩnh vực có thể gặp phải tình trạng thiếu lao động:

Công nghệ thông tin và Công nghệ: Ngành công nghệ thông tin và công nghệ đang trải qua một sự phát triển nhanh chóng, và có nhu cầu cao về lập trình viên, nhà phát triển phần mềm, chuyên gia an ninh mạng và chuyên gia dữ liệu.

Y tế: Lĩnh vực y tế luôn cần nhiều lao động, bao gồm bác sĩ, y tá, điều dưỡng và chuyên gia y tế khác. Sự gia tăng của dân số cao tuổi cũng đặt ra thách thức cho lực lượng lao động y tế.

Xây dựng và Xây trọng lực: Với sự phát triển của ngành xây dựng và xây trọng lực, có nhu cầu cao về công nhân xây dựng, thợ hồ và kỹ sư xây dựng.

Nông nghiệp: Ngành nông nghiệp đang gặp phải tình trạng thiếu lao động do yêu cầu về người làm việc trong các môi trường nông nghiệp, như làm vườn, thu hoạch và chăn nuôi.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Bởi vì dân số người cao tuổi đang tăng, có nhu cầu lớn về người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng số lượng lao động trong lĩnh vực này không đủ đáp ứng nhu cầu.

Giáo dục: Lĩnh vực giáo dục cũng đang gặp phải tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là giáo viên, giáo viên trợ giúp và nhân viên hỗ trợ giáo dục.

Thương mại và dịch vụ khách hàng: Các ngành công nghiệp thương mại và dịch vụ khách hàng cũng đang tìm kiếm nhiều lao động, bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên dịch vụ và nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Những lĩnh vực trên đang gặp phải tình trạng thiếu lao động do nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung lao động không đủ đáp ứng. Điều này tạo ra cơ hội việc làm cho những người muốn tham gia vào các ngành nghề này.

ALPHA EDUCATION:


This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác