Khi sống ở Hàn Quốc, có một số số điện thoại khẩn cấp mà bạn cần biết để trong trường hợp cần sự giúp đỡ hoặc khẩn cấp. Dưới đây là các số điện thoại quan trọng:

 1. Số điện thoại khẩn cấp tổng hợp: 112
  • Đây là số điện thoại dành cho mọi tình huống khẩn cấp, bao gồm cả y tế, cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương.
 2. Y tế cấp cứu: 119
  • Số điện thoại này được sử dụng để gọi cấp cứu y tế trong trường hợp có tai nạn hoặc cần sự giúp đỡ y tế ngay lập tức.
 3. Cứu hỏa: 119
  • Số này cũng được sử dụng cho việc báo cháy hoặc các tình huống cần sự can thiệp từ phía cứu hỏa.
 4. Cảnh sát: 112 hoặc 182
  • Bạn cũng có thể gọi 112 hoặc 182 để liên hệ với cảnh sát trong trường hợp cần sự can thiệp của họ.
 5. Điều tra trẻ em bị mất tích: 116
  • Số này được sử dụng để báo cáo các trường hợp trẻ em bị mất tích hoặc bị bắt cóc.
 6. Cứu hộ núi rừng: 119
  • Nếu bạn đang tham gia hoạt động ngoại ô hoặc leo núi và cần sự giúp đỡ từ đội cứu hộ, bạn có thể gọi số này.

Nhớ rằng, nếu bạn không biết tiếng Hàn, có thể gặp khó khăn khi gọi các số này. Trong trường hợp cần, hãy cố gắng tìm người địa phương hoặc nhân viên cơ sở gần đó để họ giúp bạn liên lạc.

 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác