Khi làm đăng ký kết hôn ở Hàn Quốc, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ và tài liệu cần thiết. Dưới đây là danh sách các giấy tờ thông thường bạn cần chuẩn bị:

  1. Đăng ký kết hôn (Korean Marriage Report): Đây là biểu mẫu đăng ký kết hôn được cung cấp bởi văn phòng địa phương. Bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn và đối tác kết hôn.
  2. Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước (Passport or ID Card): Bạn và đối tác kết hôn cần cung cấp bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của mình.
  3. Giấy chứng minh nhân dân (Certificate of Identity): Đây là tài liệu chứng minh danh tính của bạn và đối tác kết hôn.
  4. Giấy chứng sinh (Birth Certificate): Bạn cần cung cấp bản sao của giấy chứng sinh của mình.
  5. Chứng minh thư nhập cư (Alien Registration Card – ARC) (nếu áp dụng): Nếu bạn là người nước ngoài và có thẻ đăng ký cư trú ở Hàn Quốc, bạn cần cung cấp bản sao của ARC.
  6. Giấy chứng minh hôn thú (Certificate of No Marriage): Bạn cần cung cấp bản sao của giấy chứng minh hôn thú để chứng minh rằng bạn không có quan hệ hôn nhân với bất kỳ ai khác.
  7. Giấy xác nhận sức khỏe (Health Certificate): Đôi khi, cơ quan cấp giấy chứng minh hôn thú có thể yêu cầu giấy xác nhận sức khỏe của bạn. Điều này có thể yêu cầu một cuộc kiểm tra sức khỏe.
  8. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở (Proof of Residence Ownership): Nếu bạn đang ở cùng nhau và muốn đăng ký kết hôn ở cùng một nơi, bạn có thể cần cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ cư trú của mình.

Cần lưu ý rằng các yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào địa phương và tình hình cá nhân của bạn. Để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, bạn nên liên hệ với văn phòng địa phương hoặc cơ quan chính phủ để biết thông tin chi tiết và cập nhật.

 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác