Thủ tục làm đăng ký kết hôn với người Mỹ

Quy trình làm đăng ký kết hôn với người Mỹ có thể thay đổi tùy theo bang và quận cụ thể, nhưng dưới đây là một tóm tắt chung về các bước bạn có thể cần thực hiện: Thu thập thông tin và tài liệu cần thiết: Đầu tiên, bạn sẽ cần thu thập thông tin và tài liệu cần thiết để làm đơn đăng ký kết hôn. Điều này có thể bao gồm các bản sao của hộ chiếu, giấy tờ nhân khẩu học, thông tin về quá trình ly dị nếu có, và bất kỳ tài liệu nào khác yêu cầu theo quy định của quận. Điền đơn đăng ký kết hôn: Sau khi bạn đã thu thập đầy đủ thông tin, bạn sẽ cần điền đơn đăng ký kết hôn. Đơn này có thể được yêu cầu tại văn phòng cơ quan đăng ký kết hôn hoặc trực tuyến (nếu có sẵn). Nộp đơn và phí: Bạn sẽ cần nộp đơn kèm theo tất cả các tài liệu cần thiết và phí xử lý tại văn phòng cơ quan đăng ký kết hôn. Phí có thể thay đổi tùy theo bang và quận. Thực hiện cuộc phỏng vấn (nếu cần): Một số quận có thể yêu cầu bạn và đối tác của bạn tham gia cuộc phỏng vấn để xác nhận thông tin và ý định kết hôn. Chờ xét duyệt: Sau khi nộp đơn, bạn sẽ cần chờ cơ quan đăng ký kết hôn xem xét và chấp thuận đơn của bạn. Thời gian xử lý có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ quan và tình hình công việc hiện tại của họ. Nhận giấy chứng nhận kết hôn: Nếu đơn của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận kết hôn từ cơ quan đăng ký kết hôn. Đây là tài liệu chính thức xác nhận việc kết hôn của bạn. Lưu ý rằng các quy định và quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy theo bang và quận. Đề nghị tham khảo trực tiếp với cơ quan đăng ký kết hôn cụ thể hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư di trú để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

ALPHA EDUCATION:

 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác