Tôi đi làm việc ở Đan Mạch có được mời vợ, con sang ở cùng không ?

Việc mời vợ và con sang Đan Mạch để sống cùng bạn khi bạn đang làm việc ở đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại visa hoặc thị thực bạn đang sở hữu, điều kiện làm việc và tài chính, và quy định pháp lý của Đan Mạch.

  1. Visa và thị thực: Nếu bạn có visa làm việc hoặc thị thực cấp cho người lao động tại Đan Mạch, bạn có thể có quyền mời vợ và con cái đến sống cùng bạn. Tuy nhiên, bạn cần xác minh rằng điều này được phép trong điều khoản của visa hoặc thị thực của bạn.
  2. Điều kiện làm việc và tài chính: Bạn cần đảm bảo rằng bạn có điều kiện làm việc và thu nhập ổn định để hỗ trợ gia đình khi họ đến sống cùng bạn ở Đan Mạch. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm công việc ổn định và có thu nhập đủ để nuôi sống gia đình.
  3. Quy định pháp lý của Đan Mạch: Bạn cần nắm rõ quy định và điều kiện pháp lý của Đan Mạch về việc mời vợ và con đến sống cùng bạn. Có thể bạn sẽ cần thực hiện một số thủ tục và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

Trước khi quyết định mời vợ và con sang Đan Mạch, bạn nên tìm hiểu và thảo luận với cơ quan di trú hoặc luật sư chuyên nghiệp để biết thông tin chi tiết và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

ALPHA EDUCATION:


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác