Tôi đi làm việc ở Mỹ có được mời vợ, con sang ở cùng không ? 
 Nếu bạn đã định cư ở Mỹ và muốn mời vợ và con cái sang sống cùng bạn, bạn có thể thực hiện thủ tục xin thị thực gia đình cho họ. Dưới đây là các lựa chọn mà bạn có thể xem xét: Thị thực gia đình cho vợ (Visa H-4): Nếu bạn có visa lao động hoặc một loại visa lao động chính thức khác ở Mỹ, như EB-3 Visa, bạn có thể làm thủ tục xin thị thực gia đình (Visa H-4) cho vợ của mình. Visa H-4 cho phép vợ của người lao động sống và làm việc ở Mỹ trong thời gian hợp pháp. Thị thực gia đình cho con cái (Visa H-4 cho con dưới 21 tuổi): Nếu bạn có con dưới 21 tuổi, họ có thể được bao lãnh dưới Visa H-4 và sống cùng bạn ở Mỹ. Thị thực du lịch (Visa B-2 cho vợ và con cái): Nếu vợ hoặc con cái của bạn chỉ muốn thăm bạn ở Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể làm thủ tục xin thị thực du lịch (Visa B-2) để thăm bạn. Tuy nhiên, visa này không cho phép họ sống và làm việc ở Mỹ trong thời gian dài. Chương trình học hỏi (Visa F-2 cho con cái du học): Nếu con cái của bạn muốn du học ở Mỹ, họ có thể làm thủ tục xin thị thực F-2 để theo học tại các trường học Mỹ. Quá trình xin thị thực gia đình có thể đòi hỏi nhiều bước và thủ tục phức tạp. Đề nghị bạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ một luật sư di trú hoặc tìm thông tin trên trang web chính thức của Cục Di trú và Quốc tịch Mỹ (USCIS) để biết thêm chi tiết và yêu cầu cụ thể. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ làm hồ sơ đi Mỹ

ALPHA EDUCATION:


This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Tư vấn miến phí
Đăng ký làm đối tác