Cô Nguyễn Lan HVHPVN tham tham dự tổng kết dự án nâng cao năng lực văn hóa doanh nghiệp cho người Việt Nam sống tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là chương trình được tài trợ bởi tổ chức phi chính phủ với sự tham gia của ADRA và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ Hà Nội – Hội liên hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội

Cô Nguyễn Lan trong ban điều phối dự án đã đồng hành trong suốt 7 tháng cùng với ban dự án khảo sát, phỏng vấn các bạn sinh viên, người lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc từ đó đã xuất bản được cuốn sách với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích cho người Việt Nam trước khi đi Nhật Bản, Hàn Quốc

Tham dự chương trình có đại diện vùng tổ chức ADRA tại Việt Nam, Bà Nguyễn Hảo – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ Hà Nội, Bà Nguyễn Minh – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ Hà Nội, Chuyên gia Bộ Lao Động Thương Binh xã hội, Chuyên gia Thành Đoàn Hà Nội, Giám đốc tổ chức phái cử người Việt Nam đi nước ngoài, và các em du học sinh chuẩn bị đi nước ngoài

    Tư vấn miến phí
    Đăng ký làm đối tác